Mbo, vmbo en bedrijfsleven tekenen voor 'levensecht leren'

Mbo, vmbo en bedrijfsleven in Den Bosch gaan door met samenwerken om de leerling zoveel mogelijk de kans te bieden 'levensecht te leren'. De partijen tekenden op 8 juni bij Van Maerlant Den Bosch een intentieverklaring om de verbinding die is ontstaan tijdens het programma Regie op de Set op het gebied van drie domeinen Techniek, Horeca en Marketing, Media, ICT verder te intensiveren.

Bedrijfsbus 
Ook werd de bedrijfsbus van de Bossche Vakschool onthuld die dienst gaat doen als klussenbus, opleidingsbus en cateringbus. De mediabus van Van Maerlant, die al even in gebruik is, is verfraaid met bestickering van deelnemende partijen. Leerlingen ervaren dat leren in een levensechte omgeving veel leuker is. Ze ondervinden namelijk meer steun in hun ontwikkeling en ze kunnen zich beter oriënteren op het beroep.

Kookwedstrijd 
Zo hebben horecaleerlingen van de Bossche Vakschool en het Koning Willem 1 College gezamenlijk meegedaan aan een kookwedstrijd onder begeleiding van ervaren chef-koks. Leerlingen Bouw Breed van de Bossche Vakschool en het mbo hebben meegewerkt aan het project 'Techniek maakt scholen mooier'. Hiervoor hebben de leerlingen allerlei klussen verricht op drie basisscholen. Op het gebied van Marketing, Media, ICT zijn er onder meer filmpjes gemaakt door leerlingen van Van Maerlant en het Koning Willem 1 College vanuit meerdere invalshoeken over het bevrijdingsfestival Brabant. Volgend schooljaar gaan de leerlingen bij andere basisscholen werkzaamheden verrichten. Voor Horeca staat er wederom een kookwedstrijd op het programma en is er uitwisseling van studenten tussen het Koning Willem 1 College en de Bossche Vakschool.

 

 

 

 

Bron: Brabants Dagblad

 

Horecaleerlingen vechten kookbattle uit

Horecaleerlingen van de Bossche Vakschool en studenten van het Koning Willem I College vochten op 9 februari een heuse horecabattle uit. De vier teams werden begeleid door chefkoks van Bossche horecagelegenheden. De duo´s moesten 3 gerechten bereiden, waarbij ze gebruik moesten maken van een aantal verplichte technieken. De resultaten werden geserveerd aan een kritische jury die uiteindelijk een winnend team aanwees.

https://youtu.be/H8vQl1vqoM4

 

Filmpje over vluchtelingen

Bram Geenen, leerling van het Van Maerlant maakte een filmpje over vluchtelingen. Hij deed dit voor het Bevrijdingsfestival Brabant. 

 

http://youtu.be/advXbe7NJh8

Filmpje over cyberpesten voor project Bevrijdingsfestival

Leerling Jip Bossink van het Van Maerlant maakte een filmpje over cyberpesten. Hij maakte dit in het kader van het project Vrijheid on Air van het Bevrijdingsfestival Brabant. Na een brainstormbijeenkomst koos Jip ervoor om zijn filmpje te maken over cyberpesten, oftewel de keerzijde van vrijheid van meningsuiting op het internet.

Het eindresultaat is te zien via https://youtu.be/BO8E_PzRN2U

Studenten Media, Art & Performance maken filmpjes over Vrijheid

Eerstejaars studenten van de opleiding Media, Art & Performance hebben een korte film gemaakt over Vrijheid. De films zullen door het Bevrijdingsfestival Brabant verspreid worden via hun social media-kanalen.

De opdracht voor deze films kregen de studenten van leerlingen van het Van Maerlant. Na een brainstormbijeenkomst over Vrijheid kozen zij voor de onderwerpen persvrijheid vs recht op privacy, cyberpesten (misbruik van de vrijheid van meningsuiting op internet) en onvrijheid als je niet uit kunt komen voor je eigen mening.

Samen met de vmbo-leerlingen hebben 3 studenten Marketing & Communicatie over hun onderwerp een presentatie gegeven voor de studenten van MAP. Zij zijn vervolgens met één van de onderwerpen aan de slag gegaan. De resultaten zijn via onderstaande youtube-linkjes te zien.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techniekweek op BS De Krommen Hoek

 

Techniekleerlingen van de Bossche Vakschool (vmbo) en het Koning Willem I College (mbo) werken deze week gezamenlijk aan het opknappen van basisschool De Krommen Hoek in Rosmalen. Zij doen dit in het kader van de ROS-techniekweek.

Er worden allerlei klussen aangepakt op de school. Zo krijgen de deuren in de aula een nieuwe verflaag, wordt alle eclectra in de klaslokalen en kantoren veilig weggewerkt, krijgen de kleuters een trapje voor onder het digibord, komen er nieuwe plantenbakken op het schoolplein en zorgen de technici voor nieuwe kapstokken. Ook worden alle fietsen van de leerlingen en leraren nagekeken.

https://youtu.be/2rrPzSy-ssI

 

 

      

Werken aan de kapstokmeubels               Ook de electra krijgt alle aandacht

 

Afsluiting schooljaar 2012/2013

 top

Op 18 juni heeft het hele RoS team een evaluatiebijeenkomst over het afgelopen schooljaar gehouden en samen de plannen (zie presentatie) doorgenomen voor het volgende schooljaar.

Dit betekent dat we van de leerlingenactiviteiten uit de vmbo - mbo domeinteams Techniek, Horeca en Marketing/Media zullen blijven horen.

Partnerbijeenkomst

Op 21 mei is de derde partnerbijeenkomst gehouden.

Om te bekijken hoe we elkaar kunnen versterken binnen de ondernemnede onderwijsscenario's. Oftewel: wie kan wat bieden en wil wat halen.

Het gesprek vond plaats onder leiding van de 'hoekmannen' Frank van der Heijden (Werken met Succes, coaching) en Ton de Bruin (KPC, onderzoek) die de handel op de beursvloer levendig hielden onder de aanwezige aandeelhouders.
001_partne...

Op zoek naar de winst van Regie op de Set kwamen uitspraken als:
- mogelijk vinden we tijdswinst (een jaar?) in onze vmbo-mbo afstemming
- toenemende ondernemendheid bij docenten waarneembaar (ten opzichte van welke controlegroep?)
- nog meer winst te halen als algemeen vormende vakken hieraan gekoppeld worden in een hybride leeromgeving
- trots van de leerling geeft betere resultaten, ook in samenwerking mbo-vmbo.
003_partne...

Grote vervolgvraag blijft: hoe houden we op lange termijn de aandelen hoog? Met betrekking tot die verduurzamingswens ontstond een betrokken discussie met als belangrijkste conclusie: eerste schotten zijn weg, die gaan we niet terug zetten.
002_partne...

CVI Managementconferentie bij ROC Twente in Hengelo

Regie op de Set heeft op de CVI managementconferentie - die plaats vond in de lokatie IJzergieterij van 't ROC Twente - een workshop gehouden met de vraag: 'hoe managen we elkaar?'.

managementconf_bij_ijzergieteri_01

Met als aanleiding: de ervaringen vanuit Regie op de Set.

En als werkvorm: stap eens in de schoen van een ander : leerling, leerkracht, manager en ondernemer.

Zijn we aan de gang gegaan met de vraag:  Hoe manage je elkaar?

Dit leverde in een levendige ambiance genoeg gespreksstof op, met vragen en tips als:

Vragen:
• Waar komt het initiatief vandaan?
• Hoe vaak mag je dit doen? Voor het structureel wordt/moet zijn?
• Intake: welke leerlingen ‘mochten’ meedoen?
• Hoe voorkom je dat het inzakt? (Als je vooraf niet goed weet wat het wordt)
• Hoe afhankelijk van mensen en subsidie ?

TIPS:
• Uitgaan van inhoud
• Vooraf op verschillende niveaus ontwikkelen / veranderen via werkplaats
• Een “huwelijk sluiten” tussen Zakelijk en Passie
• Leerling – ondernemer: regie, manager en docent als facilitator
• Zet vooral leerkrachten aan het werk
• Geef een studievoordeel
• Stel verwachtingen en belangen helder

Waarvoor grote dank aan de deelnemers!

conclusie_management_conf_2013_02

Projectbijeenkomst in het werkcafé met als onderwerp: "hoe manage je elkaar?"

 

workcafe_0... workcafe_0...

 Ideeën:

1. Bouwteam: het bouwen van een huis in samenwerking met de gemeente en/of een woningbouwvereniging

2. Faciliteren van deelnemende docenten in ruimte/tijd moet beter worden (dinsdagen zijn niet altijd goed gelopen)

3. Regelmatiger uitwisseling tussen de domeinteams organiseren: elkaar beter benutten / gebruik maken van de mogelijkheden van onderlinge samenwerking

4. Zichtbaarheid van het project vergroten: onderling tussen de teams, maar ook naar buiten toe (ouders, leerlingen, docenten, schoolbesturen, bedrijven). Idee: prikbord berichtjes op de website & een gemeenschappelijke presentatie over het project maken die 'overal' bruikbaar is

5. Verduurzamen naar een mooi integraal project: streven naar programmalijnen en de overlap tussen teams opzoeken om het breder en groter te maken.

 

Changelab

Changelab_...

Het Changelab is een werkvorm waar binnen Regie op de Set met elkaar ervaringen gedeeld worden om in de domeinen vweer ervolgstappen te kunnen maken. Punten als visie, uitgangspunten, leerpunten, analyses, vragen, afspraken worden tegen het licht gehouden.

Hiervan wordt een verslaggeving bijgehouden.
Hieronder een voorbeeld uit het verslag met betrekking tot  'ervaringen leerpunten':

> Hebben jullie gedurende de pilot al het idee gekregen dat er redenen zijn om de uitgangspunten te herzien? > Nee

> Het aantal partners uit het bedrijfsleven is nog te beperkt. Dat is een risico.

> Pilotprojecten geven nog te weinig zicht op wat het eindresultaat en de weg daar naar toe moet zijn.

> Er zijn binnen het VMBO verschillende oriëntaties:  De ene VMBO-opleiding gaat de diepte in, de ander zoekt het in een brede oriëntatie). Wat wordt onze oriëntatie?

> Tussen de verschillende leerwegen is te weinig differentiatie. We doen allemaal ongeveer hetzelfde 

> We kunnen lessen uit het verleden trekken. Vroeger had je als leerling wel meer keuze en overstapmogelijkheden. Al zat je ook snel vast in een spoor.

> De pilot leert dat samenwerking tussen bedrijfsleven, VMBO, MBO staat of valt met een duidelijke communicatie tussen school en bedrijfsleven, tussen school/bedrijf en leerlingen. Het gaat om het creëren van betrokkenheid, heldere plannen, nemen van verantwoordelijkheid en een aanspreekcultuur.

Onze voornemens voor 2013

We werken graag door aan een ondernemend leerklimaat.

En delen die ervaringen graag met anderen.
Bijvoorbeeld op dé Managementconferentie 2013.


"Dé Managementconferentie IJzersterk georganiseerd door het Consortium voor Innovatie is uitgegroeid tot hét evenement voor ROC’s, AOC’s, Vakscholen en VMBO-scholen. Vakgenoten en collega’s informeren elkaar over hun kennis, ervaringen en successen, maar natuurlijk ook over de valkuilen en struikelblokken" Zie verder de pagina op de site van CVI

Als toelichting op de workshop hebben we voor de deelnemers het volgende genoteerd:
"Ondernemende mensen richten hun blik naar buiten. Werken aan verbindingen tussen docenten, studenten en bedrijven prikkelt de passie. Het creëert mogelijkheden om drijfveren en ambities te tonen, om belangen af te stemmen en om samen te leren. Dit is geen nieuw geluid. Hamvraag is, hoe we kunnen verduurzamen? Met de voeten in de klei en de blik vooruit. In het HPBO project 'Regie op de Set' werkt het VMBO in 's-Hertogenbosch, samen met ROC KW1C en bedrijfsleven aan ondernemende leerscenario's. Hoe crëeer je een cultuur waarin doelmatige besluiten worden genomen en waarin professionele inzet wordt gekoppeld aan netwerken in de samenleving? Hoe sturen managers op kernwaarden en besluiten die verbinden én die netwerkontwikkeling stimuleren ?"

We staan in de ruimte van Koning Willem I College op woensdag 10 april onder de programmalijn Cultuur ingepland voor Ronde 3 van 17.20 - 18.20 uur.
Zie verder de pagina met het volledige programma op woensdag 10 en donderdag 11 april.

 

Groeten van Regie op de Set

Namens Regie op de Set hierbij het Allerbeste gewenst voor 2013 !

 .......... en dat je mooie dagen toegewenst worden, moge duidelijk worden via onderstaand filmpje dat gemaakt is in eendrachtige samenwerking tussen de vmbo- en de mbo leerlingen ( domein Marketing/Media/ICT ) onder meesterschap van Omroep Brabant.

Oplevering eerste pilotprojecten

Op 18 december 2012 is een eerste presentatie (aan elkaar) geweest van de eerste 'ondernemende leerlingen'-projecten van de domeinteams Horeca, Marketing/Media/ICT en Techniek.

Bert Michielsen kreeg het er als projectmanager warm van.

"Het was gisteren een super goede bijeenkomst, erg bedankt daarvoor. Het was heel mooi om te zien dat de domeinteams de regie hebben genomen bij de inrichting van het leerproces van de leerlingen. De ontwikkeling van de pilots hebben een positief effect gehad op samenwerking binnen de teams. Een groot compliment voor de docenten en de bedrijfsvertegenwoordigers, die met elkaar aan de slag zijn gegaan onder de bezielende leiding van Ton (KPC), Frank en Marloes (Wetrken met Succes). En wat een ambiance met chef kok Paul en zijn staf/leerlingen op de horeca afdeling van het Hervion College die ons geweldig verwend hebben. Ook een groot compliment voor het management van de scholen (Duhamel, Hervion, van Mearlant, Koning Willem I College) die het project ondersteunen en faciliteren. Ik heb er een warm gevoel van gekregen."

Bert_Michi...

Bert, mede namens de projectleiding

Een Bosch Partner Project!

De Partners zijn:

•Onderwijsinstellingen
–Hervion/ Van Maerlant (penvoerder) en Duhamel College (Stedelijk College)
–KW1C
•Bedrijfsleven (regionaal)
-Bouw (wonen en omgeving)
-Horeca
-Marketing/Media/ICT
•Kenniscentra
•KPC en Case Builders (onderzoek)
•Werken Met Succes (procesondersteuning ontwikkeling teams)
•Cisco, Visions Connected en Dijksman Advies (inzet ICT)
•Omneon (projectontwikkeling en –management,
i.s.m. projectleider VMBO en projectleider MBO)

Aanleiding:

Regio Den Bosch
•Versterken van oriëntatiemogelijkheden
•Sector Economie overbezet, Techniek onderbezet
•Leerlingaantal VMBO
Landelijk
•Daling VMBO, groei M/H/V
•Veel uitval en/of switch in MBO

Uitvoering:

•HPBO innovatie subsidieproject
•Nieuw Bossche onderwijsmodel
•Ondernemende leeromgeving
•Gebaseerd op Rijnland-model
•Experimenten in 3 domeinen
–Bouw
–Horeca
–Marketing, Media & ICT

Regie op de Set:

•Driehoek VMBO/MBO/Bedrijfsleven per domein
•Samenstelling teams uit docenten/ondernemers
•Opdracht: maak levensechte leer/werkomgeving


Door:

•Teamleden die samen willen bouwen
• Kartrekkers die kunnen verbinden
• Leidinggevenden die leeromgevingen kunnen creëren